NABÍDKA

  • Restaurátorské záměry a cenové kalkulace
  • Repliky a rekonstrukce sochařských uměleckých děl z kamene, dřeva, keramiky a umělých materiálů
  • Zakázková výroba nových sochařských děl
  • Restaurování uměleckých sochařských děl a objektů z kamene, umělého kamene, sádry, keramiky, dřeva a slonoviny
  • Restaurování polychromovaných sochařských děl
  • Restaurování kamenosochařských a uměleckořemeslných památek a architektonických prvků
  • Restaurátorské průzkumy