O NÁS

ATELIÉR VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán vznikl spoluprací dvou akademických restaurátorů Miroslava Žána a Kláry Žán Valentové. Díky zkušenostem a vzdělání těchto dvou odborníků je schopen obsáhnout širší spektrum specializací. Zabývá se restaurováním sochařských děl a uměleckořemeslných děl ze sádry, kamene, umělého kamene, keramiky, dřeva a slonoviny.

Restaurování památek v naší zemi je interdisciplinární obor charakterizován památkovým zákonem jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Koncepce restaurování musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot památky a jeho kvalita musí zaručit zachování hmotné podstaty její existence. Proto je předpokladem kvalitně odvedené práce ateliéru spolupráce s památkáři, architekty, technology a zkušenými řemeslníky.

Klára Žán Valentova

magister artis, restaurátorka

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  -Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z keramiky a terakoty a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene a sádry udělena 28.1.2014 pod č. j. 5912/2014.

Miroslav Žán

magister artis, restaurátor

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  –  Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene, sádry a slonoviny udělena 24.3.2015 pod č.j. 19807/2015