About us

ATELIÉR VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán se zabývá restaurováním a rekonstrukcemi kulturních památek. Ateliér vznikl na základě spolupráce dvou akademických sochařů a restaurátorů a držitelů licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek MgA. Miroslava Žána a MgA. Kláry Žán Valentové. Restaurování památek v naší zemi je interdisciplinární obor charakterizován památkovým zákonem jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Koncepce restaurování musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot památky a jeho kvalita musí zaručit zachování hmotné podstaty památky. Proto je předpokladem kvalitně odvedené práce ateliéru spolupráce s památkáři, architekty, technology a zkušenými řemeslníky. Provádíme restaurátorské průzkumy a záměry kulturních památek z kamene, dřeva, štuku, keramiky, slonoviny a dalších materiálů. Zabýváme se restaurováním a konzervací polychromovaných sochařských děl a architektonických prvků z kamene a terakoty, které jsou samostatně stojící ve veřejném prostoru nebo součástí fasády či interiéru historických budov. Nabízíme také kompletní restaurování dřevěných polychromovaných soch i větších architektonických celků jako jsou oltáře a varhaní skříně, včetně zlacení a stříbření jejich částí. Zajišťujeme také případné demontáže a transport sochařských děl. V našem ateliéru v Bratronicích u Kladna provádíme kompletní restaurování rozměrných i drobnějších sochařských či uměleckořemeslných památek. Jsme schopni zajistit také kopie, volné sochařské rekonstrukce či svébytné sochařské díla ze dřeva, kamene, keramiky a dalších materiálů.

Miroslav Žán

Narozen 4. února 1987 v Praze

Studium

2008 – 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla

2007 – 2008; Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích; obor Restaurování kamene

2002 – 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Řezbářství a produktový design

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  –  Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene, sádry a slonoviny udělena 24.3.2015 pod č.j. 19807/2015

Klára Žán Valentová

Narozena 19.ledna 1984 v Praze

Studium

2008 – 2013 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla

2003-2008 Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Bakalářské studium Dějiny křesťanského umění

1999-2003 Výtvarná Škola Václava Hollara, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Odborné stáže v rámci studia

2011 Opificio delle pietre dure di Firenze, Itálie

2007 Libera Academia Belle Arti di Brescia, Itálie

2005 Graciela Ainsworth, Sculpture conservation and restoration, Sculpture commission, Edinburgh, Velká británie

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  -Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z keramiky a terakoty a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene a sádry udělena 28.1.2014 pod č. j. 5912/2014.