O NÁS

ATELIÉR VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán se zabývá restaurováním sochařských děl a uměleckořemeslných děl ze sádry, štuku, kamene, umělého kamene, keramiky, dřeva a slonoviny.Vznikl propojením dvou akademických restaurátorů a držitelů licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek MgA. Miroslava Žána a jeho ženy MgA. Kláry Žán Valentové. Díky zkušenostem a vzdělání těchto dvou odborníků vznikl ateliér, který je schopen obsáhnout širší spektrum specializací.

Restaurování památek v naší zemi je interdisciplinární obor charakterizován památkovým zákonem jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Koncepce restaurování musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot památky a jeho kvalita musí zaručit zachování hmotné podstaty památky. Proto je předpokladem kvalitně odvedené práce ateliéru spolupráce s památkáři, architekty, technology a zkušenými řemeslníky.

MgA.,Bc. Klára Žán Valentová

Narozena 19.ledna 1984 v Praze

Studium

2008 – 2013 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla

2003-2008 Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Bakalářské studium Dějiny křesťanského umění

1999-2003 Výtvarná Škola Václava Hollara, obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Odborné stáže v rámci studia

2011 Opificio delle pietre dure di Firenze, Itálie

2007 Libera Academia Belle Arti di Brescia, Itálie

2005 Graciela Ainsworth, Sculpture conservation and restoration, Sculpture commission, Edinburgh, Velká británie

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  -Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl z keramiky a terakoty a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene a sádry udělena 28.1.2014 pod č. j. 5912/2014.

MgA. Miroslav Žán

Narozen 4. února 1987 v Praze

Studium

2008 – 2014 Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola prof. Petra Siegla

2007 – 2008; Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích; obor Restaurování kamene

2002 – 2006 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor Řezbářství a produktový design

Licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek  –  Restaurování polychromovaných sochařských uměleckých děl ze dřeva a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene, umělého kamene, sádry a slonoviny udělena 24.3.2015 pod č.j. 19807/2015