2020 Restaurátorské průzkumy pro sousoší s býky před Holešovickou tržnicí v Praze

2019 Restaurování pěti helénských terakotových plastik ze sbírek Národního muzea v Praze

2019 Restaurování sochy sv. Filipa z Neri na rampě zámeckých schodů na Hradčanském náměstí v Praze

2019 Rekonstrukce a restaurování pomníku obětem první světové války v Horních Habarticích

2019 Restaurátorský průzkum kamenných soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa na Radnických schodech v Praze na Hradčanech

2019 Restaurování dřevěných řezeb pětice světců ze sbírek Národního muzea v Praze

2019 Restaurování terakotových a sádrových plastik pro sbírkovou expozici Stanislav Sucharda 1866-1916 Tvůrčí proces

2018 Restaurování terakotových plastik pro sbírkovou expozici 1918-1938 První republika v Národní galerii v Praze

2018 Restaurování a malířská rekonstrukce osmi dřevěných polychromovaných soch z Pražského orloje

2018 Restaurování terakotového reliéfu od Fr. Bílka Jak ten čas pádí na fasádě vily v Červeném Újezdu u Votic

2018 Rekonstrukce a restaurování varhanní skříně v kapli sv. Isidora v Křenově

2018 Rekonstrukce a restaurování pomníku obětem I. a II. světové války ve Svojkově

2017 Restaurování sádrových návrhů vojenských a státních vyznamenání ze sbírky vojenského muzea v Lešanech

2017 Restaurování terakotového reliéfu od Fr. Bílka Jak čas nám ryje vrásky na fasádě vily v Červeném Újezdu u Votic

2017 Restaurování interiéru hrobky rodiny Kubinzky na Novém židovském hřbitově v Praze na Olšanech

2017 Restaurování varhanní skříně v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Střílkách

2017 Restaurování kamenných Božích muk na hřbitově v Bohaticích

2017 Restaurátorský průzkum čtyř sousoší pro Palackého most od J. V. Myslbeka v Praze

2017 Restaurování kamenného náhrobku se sochařskou výzdobou rodiny Mansfeld v Lounech

2017 Restaurování štukových karyatid v interiéru domu čp. 203/14 U Černého orla na Malostranském náměstí v Praze

2016 Kopie sochy Láska z cyklu Ctností a Neřestí v Kuksu od M. B. Brauna pro soukromého sběratele

2015 Restaurování varhanní skříně z Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem

2015 Restaurování kamenných oblouků gotické věže Biskupského dvora na Malé Straně v Praze

2015-2016 Restaurování mariánského sloupu v Benešově nad Ploučnicí

2015 Konzervační zásah na kamenném schodišti Trojského zámku v Praze

2014 Restaurování kamenných náhrobníků a architektonických prvků na vnějším fasádním plášti kostela sv. Anny ve Starých Bukách

2014 Restaurování keramického Weinského koně, soukromý sběratel

2014 Konzervační zákrok kamenosochařské výzdoby Seminářské zahrady v Praze, Galerie hl. m. Prahy

2014 Restaurování dřevěné polychromované sochy Boha Otce, která je součástí výjevu Nejsvětější trojice s Pannou Marií (původ a autor neznámý) ze sbírek Národního muzea v Praze

2014 Restaurování kamenné sochy bohyně Diany od M. B. Brauna z Vrtbovské zahrady v Praze, Galerie hl. m. Prahy

2013Restaurování kamenné vázy s figurální výzdobou od M. B. Brauna z Vrtbovské zahrady v Praze a její faksimile z umělého kamene, Galerie hl. m. Prahy

2013 Restaurování glazované keramické figury muže nečínské národnosti, Čína, 16. stol., Sbírka orientálního umění, Národní galerie

2013 Restaurování polychromované terakotové sošky Thangského koně, 7. stol. př. n. l., Sbírka orientálního umění, Národní galerie v Praze

2012 Restaurování monumentální vázy s putti z umělého kamene ze zámku v Běhařově

2012 Restaurování sochy sv. Václava z umělého kamene ze zámku v Běhařově

2011 Restaurování slonovinové manýristické řezby Merkur na voze ze sbírek Národního muzea v Praze

2011 Restaurování mramorové kašny s amorem, Giardino del Boboli, Florencie, Itálie

2011 Restaurování sádrového odlitku barokní sochy sv. Anny Samotřetí ze sbírky Akademie výtvarných umění v Praze

2011 Restaurování sádrového odlitku barokní sochy z cyklu Ctností a Neřestí – Alegorie Náboženství od M. B. Brauna ze sbírky Akademie výtvarných umění v Praze