VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér

 

VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér

 

VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér

 

VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér

 

VALŽÁN

Restaurátorský a sochařský ateliér

1
1

VALŽÁN 

Restaurátorský a sochařský ateliér 

Restaurátorský a sochařský ateliér Valžán se zabývá restaurováním, konzervací a rekonstrukcemi kulturních památek. Ateliér vznikl na základě spolupráce dvou akademických sochařů a restaurátorů a držitelů licence Ministerstva kultury ČR pro restaurování kulturních památek Miroslava Žána a Kláry Žán Valentové a disponuje týmem dalších odborníků.

 Restaurování památek v naší zemi je interdisciplinární obor charakterizován památkovým zákonem jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Koncepce restaurování musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot památky a jeho kvalita musí zaručit zachování hmotné podstaty památky. Proto je předpokladem kvalitně odvedené práce ateliéru spolupráce s památkáři, architekty, technology a zkušenými řemeslníky.

Nabízíme

• Restaurování a konzervace polychromovaných uměleckých sochařských děl a objektů z kamene, umělého kamene, sádry, keramiky, dřeva a slonoviny

• Restaurování kamenosochařských a uměleckořemeslných památek a architektonických prvků.

• Restaurátorské průzkumy

• Restaurátorské záměry a cenové kalkulace

• Repliky a rekonstrukce sochařských uměleckých děl z kamene, dřeva, keramiky a umělých materiálů 

• Kamenické práce

• Zakázková výroba nových sochařských děl